Holistische Coach

Gepubliceerd mei 31, 22
6 min read

Energetische Therapie

Over Onze Opleiding - Holistische GezondheidstherapieOpleiding Energetisch Therapeut

Bij holistische coaching gaan we met diverse methodieken op zoek naar wie jij werkelijk bent. Hierbij kun je kiezen tussen het holistisch life coach pakket 1 of 2 die jou de tools geven om de beste versie van jezelf te creëren, en jou gewenste resultaten te behalen. Heb je weleens het gevoel dat je vast loopt? Niet echt gelukkig te zijn? Ben je vaak moe? Of loop je ‘energetisch leeg’? Stel je geen duidelijke grenzen? Ben je hooggevoelig en weet je niet hoe je hier mee om kunt gaan? Heb je fysieke klachten en wil je weten waar ze vandaan komen, en wat ze jou te vertellen hebben? Heb je regelmatig verdriet of boosheid en weet je niet waar het vandaan komt, of kan je het juist niet uiten? Ik ga samen met jou opzoek naar jou overtuigingen en patronen die je onbewust vasthoudt.

Door zelfonderzoek met begeleiding vind je antwoorden op jouw (levens)vragen zoals: wie ben ik werkelijk? Wat is mijn doel? Hoe kan ik omgaan met mijn emoties? Hoe krijg ik meer balans in mijn leven? .

Holistisch Therapeut Opleiding

Holistische visie Holistisch wil zeggen dat er naar de persoon als geheel wordt gekeken om zo te ontdekken waar de disbalans en oorzaken van de klacht liggen. Holistische therapie is een therapie die is gebaseerd op het feit dat er een interactie bestaat tussen lichaam, gevoel, energie en denken - Opleiding holistisch therapeut. Dat houdt in dat een lichamelijke klacht gekoppeld kan worden aan een van de drie andere aspecten - Opleiding Reiki Therapeut.

Hsp TrainingOpleiding Holistisch Therapeut

Holistisch werken, de betekenis Holistisch wil zeggen: Alles is met elkaar verbonden. Er wordt gekeken naar het grotere geheel. Bij een storing in het systeem kijk je niet alleen naar de klacht die eruit voortkomt, maar juist naar de oorsprong (Opleidingen: Holistisch Therapeut). Waar is die ontstaan, en hoe kom je weer in balans? Iedereen is anders en heeft een andere kijk op de wereld.

Opleiding Holistisich Transformatie Therapeut

Klachten, of het nou fysiek, emotioneel of mentaal is, willen ons altijd wat vertellen en daar mogen we naar leren luisteren. Wat wil je lichaam jou vertellen? Deze holistische benadering is een hele andere dan dat we hier in het westen gewend zijn. Ook gaan we hier in het westen pas naar een dokter als er al klachten zijn, terwijl ze in het oosten veel meer gericht zijn op het voorkomen ervan.

Boodschappen begrijpen Om deze boodschappen te begrijpen en dan ook daadwerkelijk veranderingen in je leven aan te brengen is vaak nog een hele uitdaging. Ervaringen - Holistische therapie, Coaching en Reiki. Het is een kwestie van je BEWUST worden van bepaalde dingen die je doet, die niet bij je passen en dus niet goed voor je zijn (energetisch coach opleiding).

Opleiding Holistisch Therapeut

Maar passen die eigenlijk wel bij jouw? Of overtuigingen die je zelf hebt. Dat je dingen doet omdat het “zo hoort”, omdat iedereen dat nou eenmaal doet. Maar hoe goed past dat bij jou? En hoe “vrij” ben je dan? Wanneer je hier inzicht in krijgt ga je steeds meer ontdekken wie JIJ bent en waar JIJ voor staat.

Holistische benadering Een holistische benadering is dus een hele andere benadering. Het is een hele andere manier van naar de klachten kijken. Klachten worden gezien als boodschappers. Het lichaam trekt aan de bel. Het nodigt je uit om naar binnen te keren. Klachten worden dan gezien als gevolg van een onderliggend probleem.

Holistisch Coachen

Een hele andere invalshoek. Maar met het bestrijden van de klacht zelf wordt er niet naar de onderliggende boodschap geluisterd. Boodschap volgen Door de klacht te volgen kom je bij de 'oorzaak' oftewel de boodschap. Omdat lichamelijke ziekten altijd een uitdrukking van een verstoorde energie van de geest of de ziel op een bepaald gebied zijn, kunnen we uit de symptomen concluderen wat de zieke mankeert, waar hij zich innerlijk verkeerd gedraagt, wat hij verdrongen of niet geïntegreerd heeft. hoog sensitiviteit.

Alleen al daardoor kan men veel inzien en oplossen. Door naar de boodschap te luisteren ontstaat beweging, en kan herstel plaatsvinden. Vanuit de holistische visie werk ik veel met het lijf. Het lijf vertelt veel meer dan waar we als volwassenen bij stilstaan. Elke spier die gespannen staat, heeft een verhaal.

Opleiding Tot Holistisch Therapeut

Holistische TherapeutHolistische Coach

Gedurende ons leven raken we ook gewend aan de verkrampingen in ons lijf. Holistisch werken leert ons opnieuw te luisteren naar wat ons lijf te vertellen heeft. Holistisch denken Het holistisch denken gaat ervan uit dat een ervaring op verschillende niveaus binnenkomt. Het ligt er maar aan welk niveau bij jouw kind de voorkeur heeft en hoe het een ervaring beleeft.

Opleiding Tot Holistisch CoachEnergetische Therapie

Hoe en wat jouw kind gebruikt, is van belang voor de ervaringswereld van jouw kind.

Opleiding Energetisch Therapeut Allround

Het woord ‘holisme’ komt van het Griekse holon, dat ‘heel’ of ‘alomvattend’ betekent. Holisme kan een filosofie, levensvisie of levensovertuiging zijn en is gebaseerd op het idee dat alles met elkaar verbonden is, als in een samenhangend systeem. Denk bijvoorbeeld aan verbindingen tussen fysieke zaken, zoals je lichaam en geest.

  • Reiki Trainer
  • Holistisch Energetisch Therapeut
  • Holistisch Coach
  • Online cursussen

Een TCG-therapeut kijkt bij de diagnose niet alleen naar de klachten en symptomen, maar naar de algehele conditie van de cliënt. Ook bijvoorbeeld naar leef- en voedingsgewoonten. En bij de behandeling passen veel therapeuten een combinatie van geneeswijzen toe.

Opleiding Holistisch Therapeut

Mijn naam is Anne van Omme (hoogsensitiviteit). Ik ben Holistisch Kindertherapeute en mijn vakgebied is het behandelen van kinderen en het coachen van ouders die handvatten kunnen gebruiken voor hun kind, binnen het gezin of hun eigen proces! Ik ben HBO gediplomeerd en gespecialiseerd in HSP/hoogsensitiviteit en Energetische Geneeskunde. *Voor kinderen beneden de 5 jaar bied ik je de handvatten persoonlijk: we gaan in de kern het probleem van de hulpvraag samen aan.

Mijn therapievorm behandeld de wortels van de last; de kern van de hulpvraag. reiki behandelingen. Deze wordt zo op alle lagen (holistisch) aangesproken. Daarom is een behandeltraject bij mij kort, maar super krachtig! We hebben gemiddeld 4 keer een sessie om tot een mooi resultaat te komen. “Ieder gezin maakt processen mee, aan mij de taak om als helikopter het geheel te overzien en de tools te geven, zodat het (weer) rustig en in balans voelt.” Zit jouw kind niet lekker in zijn/haar vel? Merk dat je dat er veel op jouw kind af komt, prikkels hevig binnenkomen, jouw kind in zijn/haar hoofd schiet, oplopende emoties ervaart? Holistisch coaching en energetische geneeskunde zijn waardevol om de hulpvraag te achterhalen, om vastgezette emoties, gedachten en patronen te (h)erkennen en los te laten.

Thuisstudie Energetisch Therapeut

Holistisch Therapeut OpleidingThuisstudie Energetisch Therapeut


a. rust in het hoofd, zelfvertrouwen en balans in het algehele systeem kunnen ervaren. Voor mij is het belangrijk dat een kind zijn/haar eigen kracht leert kennen en gebruiken. Ik werk holistisch, dat wil zeggen dat ik kinderen behandel in hun totaliteit; mentaal, emotioneel, fysiek en energetisch. Ik onderzoek en werk met onderliggende oorzaken waardoor het kind niet lekker in zijn/haar vel zit.


Opleiding Holistisch TherapeutHsp Opleiding

Wat zijn holistische mensen?

Je kijkt naar jezelf als mens in z'n totaliteit. Want, volgens de holistische visie ben je een eenheid: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Dit betekent dat zowel je eet- en leefwijze evenals je emotionele gesteldheid plus ook erfelijke invloeden en externe omgevingsfactoren maken wie je bent en hoe je je voelt.

Wat is de holistische visie?

In een holistisch mensmodel wordt de mens als één geheel gezien, waarbij lichamelijke, psychologische, sociale, en spirituele facetten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden. De functies van de mens zijn wel te onderscheiden maar niet onderling te scheiden.

Wat is holisme definitie?

holistische leer. leer waarbij men tracht te begrijpen of te handelen vanuit het besef van het grotere, onlosmakelijke geheel van onderling samenhangende en samenwerkende delen of processen.

Waar komt holisme vandaan?

De naam holisme staat voor 'geheel' en is afgeleid van het Griekse Holos. Een holistische visie betekent dus dat je alles als één geheel ziet. En dat maakt holisme tot een interessant item: allesomvattend, non-dualistisch en bovenal verbindend.
Opleiding Holistisch Therapeut

Meer van Massage pen

Navigation

Home

Latest Posts

Fysiotherapie

Published May 01, 23
7 min read

Fysiotherapeut Rumpt

Published Apr 13, 23
7 min read